Reglament de la Portal Attack – El Setge

Reglament:

-Podran participar a la prova tots els ciclistes majors de 15 anys amb llicència o llicència de dia. L’organització té contractada una assegurança per als corredors.

-Serà necessari fer una inscripció per participar i disposar de la llicència federativa o de fer una assegurança de dia.

-Les bicicletes hauran de ser anteriors al 1987, el cablejat per sobre del manillar, el canvi al cuadre, pedals de clip (no automàtics)

-Les bicicletes que no compleixin els requisits anteriors o d’altres tipus com BTT no podran participar a l’esdeveniment, el dia de la prova hi haurà un control de material.

-Si que podran participar a l’esdeveniment bicicletes tipus tàndem o de pista, per exemple però complint els requisits de les bicicletes de ciclisme.

-L’organització marcarà el recorregut amb fletxes i senyals orientatives i disposarà de personal situat a les cruïlles més destacades i/o perilloses per a la seguretat i integració de tots els participants.

-El recorregut transcorre per carreteres i pistes no obertes al trànsit i els peatons seràn desviats degudament senyalitzats, els ciclistes hauran de respectar les normes, senyalització vigent, les ordres dels controladors de pas i dels agents de l’autoritat viària en tot moment.

-La prova és competitiva, no s’utilitzarà cronòmetres, es faran una sèrie de mànegues classificatòries fins a quarts de final, semifinals i final.

-L’organització es reserva l’estructura de les mànigues classificatòries i el nombre de corredors en cadascuna d’elles depenent del nombre de corredors inscrits.

-Hi haurà premis per els tres primers classificats masculins generals, les tres fèmines general i un gran premi especial per el guanyador/a absolut. També la millor indumentària, i el premi especial “hombre del mazo”.

-L’organització no es farà responsable d’accidents deguts a la irresponsabilitat dels corredors o per el fet de no respectar les normes esmentades.

-Cada participant és responsable de la mecànica i del bon funcionament de la seva bicicleta, s’ha de poder solucionar petites averies o punxades.

-L’entrega de dorsals serà el mateix dia de la prova.

-És obligatori l’ús del casc o chichonera i recomanem portar indumentària de l’època per a fer més autèntica la prova.

-A la prova és obligatori l’ús de llums blanca a davant i vermella en pempellugues al darrere per a la seguretat dels corredors.

-El recorregut té una direcció, els corredors hauràn de tornar al punt d’orígen per les següents classificatòries i repesques per un traçat alternatiu i marcat com a “punt de retorn”.

-Inscriure’s a la retrotrobada implica acceptar dita reglamentació així com cedir els drets d’imatge i reproducció a l’organització de l’event sota el seu criteri de publicació.

-L’organització es reserva l’organització de les mànegues i el nombre de participants en cadascuna d’elles

-L’organització es reserva el tall d’inscrits a conveniència.